Accounting News

You will find here Articles and News related to Accounting Services.

Liquidation of incoming invoices

Accounting Act says that the contractor is obliged to determine the person responsible for the control of authenticity of documents that will be before the data entry of accounting documents in the books, check the correctness and completeness of accounting documents and the same sign or approve the manner of which can be unambiguously determine her identity.

JOPPD form

From 1st of January 2014,the legislator introduced the obligation of the report of receipts, income tax, surtax and contributions for compulsory insurance through JOPPD form.

Odgađa se primjena zakona o računovodstvu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu.

Uredbom se u značajnom dijelu odgađa primjena novog zakona o računovodstvu te se ujedno pojašnjavaju neke do sada nejasne odredbe. O svim stavkama detaljnije u nastavku.

Pregled novog Zakona o računovodstvu

S ciljem usklađivanja nacionalnog računovodstvenog sustava s novom računovodstvenom Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i srodnim izvještajima za određena društva, donesen je novi Zakon o računovodstvu (u nastavku „Zakon“) objavljen u Narodnim novinama broj 78/15.

Share