COVID-19: HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta

Novostu i srpnju: HZZ i potpora za očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena i HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

HZZ potpora - skraćivanje radnog vremena

Cilj nove mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Predviđeno trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine.

Uvjeti korištenja mjere:

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više zaposlenika:

  • Poslodavci koji zapošljavaju od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika;
  • Poslodavci koji zapošljavaju od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika;

Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%;Pad prihoda od 20% ili više u mjesecu korištenja potpore (u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine).

Isplata sredstava će biti do 30. u mjesecu za prethodni mjesec.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radniku kraćem od mjesečnog fonda, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.

Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku. Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.

Prilikom podnošenja zahtjeva poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine te ne može podnijeti zahtjev za korištenje potpore za radnike kojima teče otkazni rok.

Obveza poslodavca je radniku isplatiti ugovorenu ili propisanu plaću kao da je radio puno radno vrijeme, a naknadno će od Zavoda dobiti potporu po radniku proporcionalno skraćenju radnog vremena. Poslodavac ne smije dostaviti otkaz ugovora o radu radniku za kojeg koristi potporu, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore.

Više informacija možete pronaći na službenim internetskim stranicama HZZ-a.

HZZ potpora za mikropoduzetnike – srpanj 2020.

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Predviđeno trajanje mjere je srpanj 2020. godine, a Upravno vijeće HZZ-a svaki mjesec donosi odluku o produljenju mjere.

Uvjeti:

  • Poslodavci koji zapošljavaju do 10 radnika;
  • Pad prihoda u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019. veći od 50% (ako poslodavac posluje kraće od 12 mjesecu pad prihoda se utvrđuje usporedbom lipnja 2020. godine i veljače 2020. godine).

Ciljana skupina radnika ne uključuje umirovljenike i strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Potpora iznosi 2.000,00 kn za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Za radnike zaposlene nakon 30.06.2020. godine, bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

Ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se neće odobriti.

Isplata sredstava će biti do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Više informacija možete pronaći na službenim internetskim stranicama HZZ-a.

Document

Covid-19_ HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta_SRPANJ.pdf

Covid-19_​ HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta_​SRPANJ.pdf